*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

AKTUÁLNE

*

12.12.2016

Vyhlásenie organizácií tretieho sektora k momentálnej situácii v spoločnosti.


18.11.2016

Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2015-028883 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem a sem.


7.9.2016

Na základe analýzy potrieb nášho občianskeho združenia vyhlasujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie tlmočenia a prekladov

Na základe aktuálne realizovaných a predpokladu budúcich realizovaných projektov bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky za tieto služby na úrovni 17 215 € bez DPH. Formulár tabuľky na vyplnenie cenovej ponuky je súčasťou tejto výzvy a nachádza sa nižšie v prílohe. Kritériom vyhodnocovania cenových ponuk bude najnižšia ponúknutá celková cena bez DPH spolu za všetky tlmočenia / preklady.

V rámci realizovanej zákazky požadujeme, aby tieto služby bolo možné využívať v rámci celého územia SR. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 48 mesiacov.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Termín na zaslanie cenovej ponuky je do 19.09.2016 do 12:00 hod. elektronicky na mailovú adresu devinsky.peter@gmail.com. Súčasťou výzvy je aj priložený návrh zmluvy na zabezpečenie tlmočení a prekladov pre naše združenie.

špecifikácia zákazky
návrh zmluvy


**

KAMPAŇ BELASÝ MOTÝĽ 2016

7. jún 2016 – 22.00, Hlavné námestie, Bratislava, 12. ročník Tolerancia, hudba, empatia, nezávislý život! To sú hlavné črty nášho hudobného Koncertu belasého motýľa! Všetci účinkujúci vystúpia bez nároku na honorár a vyjadria tak podporu ľuďom so svalovou dystrofiou a myšlienke nezávislého života. MIRO JAROŠ DEŤOM, SĽUK, ĽH GYMNIK, SIMA MARTAUSOVÁ, THE CELLMATES, HELENINE OČI A POLEMIC. viac informácií

**

10. jún 2016 - Deň ľudí so svalovou dystrofiou V tento deň vychádzame do ulíc my, ľudia so svalovou dystrofiou, aby sme sami informovali verejnosť o našom ochorení a živote s touto chorobou. viac informácií

**

Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky

7. marec 2016 Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2015-028885 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem

**

7. marec 2016 Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2015-028883 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem

**

Realizácia projektu podporeného z grantu Nadácie pre deti Slovenska

1. január 2016 Slovenská Humanitná Rada realizuje projekt zameraný na pomoc deťom umiestneným v ÚPZC Sečovce. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Pomoc deťom v utečeneckej kríze. Pomocou projektu zabezpečujeme nákup detskej obuvy pre zaistené deti a taktiež zlepšenie podmienok pre deti počas zaistenia a to konkrétne obnovou detskej miestnosti v zariadení. Projekt prebieha od 1.1.2016 do 30.6.2016.

**

ARCHÍV AKTUALÍT 2015

ARCHÍV AKTUALÍT 2014

ARCHÍV AKTUALÍT 2013

ARCHÍV AKTUALÍT 2012

ARCHÍV AKTUALÍT 2011

ARCHÍV AKTUALÍT 2010

ARCHÍV AKTUALÍT 2009

ARCHÍV AKTUALÍT 2008

ARCHÍV AKTUALÍT 2007

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk