*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

ŠTRUKTÚRA SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY

*

Úrad SHR:

Eva Lysičanová riaditeľka úradu SHR
tel.: 02/50200515,
email: lysicanovashr.sk
*

*

Peter Devínsky koordinátor projektov pre utečencov
tel.: 02/50200516, 0918/432840,
email: devinskyshr.sk

**

**

*

Róbert Demovič organizačné oddelenie, Rehis
tel.: 02/50200515, email: shrchangenet.sk
*

Margita Škrabálková tlačové oddelenie

tel.: 02/50200515, email: tlacove.shrchangenet.sk
*

Monika Zemanovičová ekonomické oddelenie
tel.: 02/50200515,
email: shrchangenet.sk
**

*

Predsedníctvo SHR:

Ivan Sýkora prezident SHR
**

Jaroslav Hinšt viceprezident SHR

**

Viktor Blaho člen predsedníctva

**

Jozef Borovka člen predsedníctva

**

Marek Málik člen predsedníctva

**

Mária Orlovská člen predsedníctva

**

Judita Slezáková člen predsedníctva

**

Monika Vrábľová člen predsedníctva

**

Bohuslava Zániová člen predsedníctva

**

Revízna komisia SHR:

František Vojtech predseda komisie

**

Ľubica Gálisová člen komisie

**

Eva Benžová člen komisie

**

Anna Eliášová člen komisie

**

Anna Maršíková člen komisie

*

Grantová komisia SHR:

Štefan Matula predseda komisie

**

Jaroslav Janovec člen komisie

**

Iveta Mišová člen komisie

**

Milan Ruškay člen komisie

**

Mária Trenčíková člen komisie

*

Je tu opät čas, kedy môžeme prispieť svojimi 2 % z dane z príjmu na dobrú vec. Ak sa rozhodnete venovať 2 % Slovenskej humanitnej rade, podporíte pomoc pre ľudí, ktorí ju potrebujú.

*

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk