*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

KONTAKT

*

Slovenská humanitná rada

sídlo: Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

*

tel.: +421.2.5020 0500

fax: +421.2.5020 0510

email: shr@changenet.sk

*

IČO: 17316014

DIČ: 2021185540

*

dátum založenia: 2. máj 1990

registrácia: zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-7717-8

alternatívne názvy: Slovak Humanitarian Council, SHR, SHC

*

posledná aktualizácia stránky: máj, 2016

 

*

Je tu opät čas, kedy môžeme prispieť svojimi 2 % z dane z príjmu na dobrú vec. Ak sa rozhodnete venovať 2 % Slovenskej humanitnej rade, podporíte pomoc pre ľudí, ktorí ju potrebujú.

*

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk