*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

AKTUÁLNE

*

Pokojné Vianoce a PF 2012

23. december 2011 Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa osobných, aj pracovných úspechov! Ďakujeme aj našim projektovým partnerom.

*

Prečítajte si piatu tohtoročnú Humanitu

9. november 2011 Online verziu časopisu nájdete v sekcii "Časopis Humanita", alebo kliknutím sem.

**

Vychádza Humanita číslo 4/2011

20. október 2011 Online verziu časopisu nájdete v sekcii "Časopis Humanita", alebo kliknutím sem.

**

Vychádza tretie číslo Humanity

23. september 2011 Online verziu časopisu nájdete v sekcii "Časopis Humanita", alebo kliknutím sem.

**

Vychádza Humanita číslo 2/2011

25. august 2011 Online verziu časopisu nájdete v sekcii "Časopis Humanita", alebo kliknutím sem.

**

Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie Dar roka

24. júl 2011 Morálne ocenenie Dar roka patrí v Európe stále k ojedinelým spôsobom poďakovania známym i neznámym, jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí pomáhali a pomáhajú ľuďom v krajnej núdzi, v ťažkých životných situáciách, v  kríze, v ohrození života a prispievajú tak zároveň  aj k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku, no najmä k tomu, aby žiadneho človeka  nepohltila materiálna a duchovná chudoba.  Slovenskej humanitnej rade ide pri udeľovaní  ceny Dar roka aj o to, aby nezostali bez povšimnutia žiadne hrdinské skutky ani významné dobrovoľnícke aktivity, ktoré sú  často obdivuhodné, veľkolepé, hodné pozornosti. Ak sa rozhodnete zaslať návrh návrh, je potrebné vyplniť nominačný list a zalsať ho na adresu SHR. Viac v sekcii "Dar roka".

**

Vychádza prvé číslo Humanity v roku 2011

24. júl 2011 Online verziu časopisu nájdete v sekcii "Časopis Humanita", alebo kliknutím sem.

**

Úspech prvej fašiangovej zbierky SHR a Nadácie TESCO s čistým výnosom 15 207,37 €

14. jún 2011 Pomáhať ľuďom v núdzi je dlhodobým cieľom rovnako Slovenskej humanitnej rady, ako aj spoločnosti Tesco. Nielen preto, ale aj na základe výsledkov doterajšej výbornej spolupráce medzi obidvomi spoločnosťami a dobrého ohlasu minuloročnej zbierky „Pomôžte spolu s nami“ v regiónoch Slovenska a tiež nadšenia zúčastnených dobrovoľníkov z regionálnych občianskych združení a neziskových organizácií, sa zúčastnené strany dohodli na usporiadaní novej verejnej finančnej „ fašiangovej“ zbierky, ktorá sa uskutočnila vo víkendovom čase od 10. februára do 31. marca. Tlačovú správu si môžete prečítať kliknutím sem.

**

Rozhodnutie komisie o udelení ocenení Dar roka 2010 

29. marec 2011 Čestná komisia SHR rozhodla o udelení ocenení Dar roka 2010. Viac informácií sa dozviete z Rozhodnutia komisie a Zoznamu nominácií.  

**

Úspech 9. vianočnej zbierky v TESCO 

15. február 2011 Verejná finančná zbierka, ktorú organizovala SHR spolu so svojim tradičným partnerom spoločnosťou Tesco Stores, a.s. už  9. raz, sa skončila veľmi úspešne.  Počas rozšírených štyroch adventných víkendov roku 2010 dobrovoľníci 29 neziskových organizácií celkove vyzbierali v 40 obchodoch Tesco  86 306 €Tlačovú správu si môžete prečítať kliknutím sem.  

**

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

7. február 2011 SHR vyhlasuje výzvu na prekladanie cenových ponúk pre projekty ERF a RF. Viac informácií sa dozviete kliknutím sem.  

**

Registrácia nových návrhov na Cenu Dar roka 2010

14. január 2011 V SHR práve prebieha registrácia nových návrhov na Cenu Dar roka 2010. Uzávierka prijímania návrhov je 28. februára 2011. V prípade, že  viete o niekom, kto by si takéto ocenenie zaslúžil a máte záujem osobne podať návrh na jeho ocenenie, môžete vyplniť priložený nominačný list a zaslať ho vyplnený čo najskôr späť na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na SHR. Viac informácií sa dozviete z príloh Oznámenie a Kritériá Daru roka

**

Zahájenie realizácie utečeneckých projektov ASAP 3, Lepšia kvalita života pre všetkých IV a  Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR

1. január 2011 SHR zahájila realizáciu utečeneckých projektov ASAP 3, Lepšia kvalita života pre všetkých IV a  Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR, v rámci ERF a RF. Viac informácií sa dozviete kliknutím sem.

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk