*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

AKTUÁLNE - ARCHÍV 2009

*

Zahájenie realizácie projektu Mosty k tolerancii V.

5. november 2009 Cieľom projektu je prostredníctvom interaktívnych osvetových prednášok efektívne prispieť k predchádzaniu rozličných foriem diskriminácie,  rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie voči utečencom zo strany majoritného obyvateľstva Slovenskej republiky. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Viac o projekte sa dozviete v sekcii "Utečenci".

**

Výsledky XIV. ročníka Daru roka

20. marec 2009 Slovenská humanitná rada pokračujúc vo svojej  tradícii dňa 25. septembra 2008 vyhlásila už 14. ročník morálneho oceňovania Dar roka podľa  platných kritérií pre toto morálne oceňovanie. V snahe upozorniť na mimoriadne humánne skutky hodné povšimnutia  a  morálneho ocenenia, opakovane vyzývala verejnosť na zasielanie návrhov na toto ocenenie na adresu Slovenskej humanitnej rady, ktorá tieto návrhy evidovala až do 31. januára 2009. Uzávierka návrhov na ocenenie sa uskutočnila k 1. februáru 2009. Spolu prišlo Slovenskej humanitnej rade 52 návrhov, ktoré zahŕňali mená vyše 33 fyzických a názvy 19 právnických osôb. Viac sa dozviete v sekcii "Dar roka".

**

Vyše 100 000 € zo zbierky SHR - Tesco "Pomôžte spolu s nami" pomôže slovenským NGO

11. marec 2009 Od 27. novembra do 21. decembra 2008 sa v neobchodných priestoroch 46 obchodných domov a hypermarketov TESCO na Slovensku uskutočnil už 7. ročník vianočnej verejnej finančnej zbierky „Pomôžte spolu s nami“, ktorú Slovenská Humanitná rada tradične zorganizovala v spolupráci so spoločnosťou TESCO – Stores.  Peniaze do zbierky zbierali stovky dobrovoľníkov z 31 mimovládnych organizácií (NGO) z celého Slovenska. Čistý výnos zbierky – 100 501, 05 eura (t. j. 3 027 694, 61 Sk), v prvý marcový týždeň 2009 putovalo na účty 31 zúčastnených NGO. Uvedené prostriedky  budú využité na realizáciu regionálnych humanitárnych projektov na pomoc zdravotne postihnutým, chorým a starším občanom, ako aj špeciálnym školám. Vyúčtovanie výnosu a ciele použitia verejnej zbierky písomne schválilo bez námietok Ministerstvo vnútra SR a potvrdilo listom č.: SVS-233004-2009/02217 zo dňa 6.3.2009.

*

Zahájenie realizácie ERF projektov "ASAP" a "Lepšia kvalita života pre všetkých"

1. január 2009 Po úspešnom realizovaní troch kôl projektov ERF sme zahájili štvrté kolo. Európsky fond pre utečencov je nástrojom solidarity vytvoreným Európskym spoločenstvom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Viac o projekte sa dozviete v sekcii "Utečenci".

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk