*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

DAR ROKA

*

Cena Dar roka je ocenenie Slovenskej humanitnej rady, prístupné všetkým tým, ktorí  v priebehu bežného kalendárneho  roka  prispeli na pomoc ľuďom v núdzi, na rozvoj    dobrovoľníckeho sektora alebo sa zaslúžili o naplnenie princípov humanity v konkrétnom živote, a to nielen finančným alebo vecným darom, ale aj iniciatívou, službou, myšlienkou, projektom, poskytnutím duševného vlastníctva, resp. inou formou pomoci či podpory.

Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na kritériá ceny Dar roka (formát PDF).

 

Dar roka 2007

Dar roka 2008

Dar roka 2009

Dar roka 2010

Dar roka 2011

 

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk