*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

ČASOPIS HUMANITA .:Časopis dobrovoľníckeho sektora

Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje vlastnou distribúciou. Objednávky prijíma redakcia. Spolu s časopisom vychádza špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých pod názvom Humanita Plus.

Vydávanie časopisu Humanita ocenil aj Dušan Čaplovič v ďakovnom liste.

*

šéfredaktorka: PhDr. Margita Škrabálková

kontakt: tel.: 02/50200520, fax: 02/50200522, e-mail: tlacove.shr@changenet.sk

adresa redakcie: Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2

registrácia: MK 710/92

*

Humanita 01/2006 Humanita 02/2006 Humanita 03/2006 Humanita 04/2006 Humanita 05/2006
01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006
x x x x x
Humanita 06/2006 Humanita 07/2006 Humanita 08/2006 Humanita 09/2006 Humanita 01/2007
06/2006 07/2006 08/2006 09/2006 01/2007
x x x x x
Humanita 02/2007 Humanita 03/2007 Humanita 04/2007 Humanita 05/2007 Humanita 06-07/2007
02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06-07/2007
x x x x x
Humanita 08/2007 Humanita 09/2007 Humanita 10/2007 Humanita 01/2008 Humanita 02-03/2008
08/2007 09/2007 10/2007 01/2008 02-03/2008
x x x x x
Humanita 04/2008
04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08-09/2008
x x x x x
01-02/2009 03-04/2009 05/2009 06/2009 07-08/2009
x x x x x
09/2009 01-02/2010 03-04/2010 05/2010 06/2010
x x x x x
07/2010 08/2010 09/2010 01/2011 02/2011
x x x x x
03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 01/2012
* * * * *
02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 01/2013
* * * * *
02/2013 03/2013 04/2013 01/2014 02/2014
* * * * *
03/2014 04/2014 05/2014 01/2015 02/2015
01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016
* * * * *
Humanita Plus 01/2006 Humanita Plus 02/2006 Humanita Plus 03/2006 Humanita Plus 04/2006 Humanita Plus 05/2006
01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006
x x x x x
Humanita Plus 06/2006 Humanita Plus 07/2006 Humanita Plus 08/2006 Humanita Plus 09/2006 Humanita Plus 01/2007
06/2006 07/2006 08/2006 09/2006 01/2007
x x x x x
Humanita Plus 02/2007 Humanita Plus 03/2007 Humanita Plus 04/2007 Humanita Plus 05/2007 Humanita Plus 06-07/2007
02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06-07/2007
x x x x x
Humanita Plus 08/2007 Humanita Plus 09/2007 Humanita Plus 10/2007 Humanita Plus 01/2008 Humanita Plus 02-03/2008
08/2007 09/2007 10/2007 01/2008 02-03/2008
x x x x x
Humanita Plus 04/2008
04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08-09/2008
x x x x x
01-02/2009 03-04/2009 05/2009 01-006/20092/2009 07-08/2009
x x x x x
09/2009 01-02/2010 03-04/2010 05/2010 06/2010
x x x x x
07/2010 08/2010 *09/2010 01/2011 02/2011
x x x x x
03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 01/2012
x x x x x
02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 01/2013
* * * * *
02/2013 03/2013 04/2013 01/2014 02/2014
* * * * *
03/2014 04/2014 05/2014 01/2015 02/2015
01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk